Ειδικές Υπηρεσίες για Εταιρείες.Eνέργειες για εταιρείες

Συμβουλές για την Νομική μορφή.
Ιδρύσεις, ενάρξεις, εκκαθαρίσεις.
Τροποποιήσεις καταστατικών.
Μεταβιβάσεις μετοχών & μεριδίων.
Πρακτικά Γενικών συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.


Ειδικά θέματα Ανωνύμων Εταιρειών

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων Α.Ε στην Περιφέρεια.
Αυξήσεις και Μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Εξυγίανση καθαρής θέσης.
Λοιπά ειδικά θέματα.


Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις

Μετατροπές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις εταιρειών σύμφωνα με αναπτυξιακούς νόμους.
Μετατροπή Ο.Ε, Ε.Ε και ατομικών επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε, ΕΠΕ & Α.Ε