Λοιπές Υπηρεσίες
Εξωτερικές εργασίες

Διευθετήσεις εργασιών σε Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α, Περιφέρεια, κ.λ.π.
Λοιπές εξωτερικές εργασίες του λογιστηρίου.Αρχειοθέτηση

Αρχειοθέτηση εγγράφων επιχείρησης.
Τήρηση αρχείου εγγράφων δημοσίου.Λοιπές υπηρεσίες

Υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.


Με την δύναμη της ομάδας & των συνεργατών μας