ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αποτιμήσεις επιχειρήσεων για εξαγορές & συγχωνεύσεις
Μελέτες επενδύσεων
Προϋπολογισμοί και ταμειακές ροές
Business Plan
Παρακολούθηση προγραμμάτων επιδοτήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λοιπές οικονομοτεχνικές μελέτες

Επιχειρησιακή Ολοκλήρωση